Siloxaanbehandeling

Siloxanen zijn vluchtige organische stoffen (VOS) die zijn afgeleid van silica. Zij zijn in toenemende mate aanwezig in biogas en veroorzaken grote problemen bij de terugwinning ervan (afzettingen van vaste deeltjes tijdens de verbranding).

Arol Energy heeft het gamma AE-Siloxanes ontwikkeld voor de verwijdering van vluchtige organische verbindingen en siloxanen uit biogas volgens een gepatenteerd procedé.

Voordelen van het gamma AE-Siloxanes
Biogasdebieten van 50 tot 2.000 Nm³/u (unit die aanpasbaar is aan uw behoeften voor
hogere debieten)
80% vermindering van de bedrijfskosten van apparatuur voor warmtekrachtkoppeling
Kan worden gecombineerd met onze productgamma’s voor biomethaan (AE-Compact, AE-
Membrane en AE-Amine)