Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Door deze website te bezoeken, aanvaardt u deze voorwaarden zonder voorbehoud.

Ontwerper en redacteur van de website

Creatie van de website in Chambéry door het communicatiebureau Nouvel Œil
1, rue Claude Martin – 73000 Chambéry
Tel : 04 79 68 94 48 – www.nouvel-oeil.com

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt beheerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Op het gebruik van deze
website zijn deze voorwaarden van toepassing. Door deze website te gebruiken, erkent u dat u deze
voorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Deze kunnen te allen tijde zonder kennisgeving door de
uitgever van de website worden gewijzigd.
De eigenaar van de website kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van
de dienst..

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze website is zo nauwkeurig mogelijk en de website wordt periodiek bijgewerkt,
maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of hiaten bevatten. Als u een hiaat, een fout of een
schijnbare storing opmerkt, kunt u dit per e-mail melden door het probleem zo nauwkeurig mogelijk
te beschrijven (pagina die het probleem veroorzaakt, de handeling die het probleem veroorzaakt, het
type computer en de browser die wordt gebruikt, enz.)
Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de
Gebruiker. Bijgevolg kan de eigenaar van de website niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
aan de computer van de Gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.
De foto’s zijn niet contractueel.
De hyperlinks die in het kader van deze website zijn aangebracht naar andere bronnen op het
internetnetwerk vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de website.

Geschillen

De onderhavige voorwaarden worden beheerst door het Franse recht en elk bezwaar of geschil dat
zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden valt onder de
exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de hoofdvestiging van de eigenaar van de website.
De voertaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Toegangsrechten

In toepassing van deze wet hebben internetgebruikers het recht op toegang, rectificatie, wijziging en
verwijdering van gegevens die hen persoonlijk betreffen. Dit recht kan worden uitgeoefend door
contact op te nemen met de webmaster: Neem contact op met de webmaster.
De verzamelde persoonsgegevens worden in geen geval aan derden toevertrouwd, behalve voor de
eventuele juiste uitvoering van de door de internetgebruiker bestelde dienst.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden meegedeeld, behalve voor
de goede uitvoering van de dienst.

Intellectueel eigendom

Voor elk verzoek om toestemming of informatie kunt u contact met ons opnemen onder: contact. Er
zijn specifieke voorwaarden voorzien voor de pers.
Sommige illustraties werden verkregen via www.unsplash.fr en/of www.freepik.fr

Hyperlinks

De website kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op het internet
beschikbaar zijn.
De eigenaar van de website heeft geen controle over de sites die aan zijn websites gekoppeld zijn. De
eigenaar van de website is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe
websites en bronnen en garandeert deze ook niet. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe websites of
bronnen, en met name uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik
dat van deze elementen kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico’s zijn volledig voor
rekening van de internetgebruiker, die moet worden opgeleid in de gebruiksvoorwaarden.

Cookies

Deze site gebruikt cookies – kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de
website te helpen een betere gebruikerservaring te bieden. In het algemeen worden cookies gebruikt
om gebruikersvoorkeuren bij te houden, informatie op te slaan voor zaken als winkelwagentjes, en
geanonimiseerde trackinggegevens te verstrekken aan toepassingen van derden zoals Google
Analytics. Over het algemeen maken cookies uw browserervaring beter. U kunt er echter de
voorkeur aan geven cookies op deze en andere websites uit te schakelen. De meest effectieve
manier is het uitschakelen van cookies in uw browser. Wij raden u aan de Help-sectie van uw
browser te raadplegen of de website Wat zijn Cookies (in het Engels) te bezoeken, die richtlijnen
geeft voor alle moderne browsers.