Terugwinning van C0₂

Groene CO2, technologieën ten dienste van het milieu

Bij de zuivering van biogas uit anaerobe vergisting komen twee stromen vrij:

Dit “off-gas” kan worden behandeld om de daarin aanwezige CO2 te recupereren en te valoriseren.

Arol Energy biedt hoogwaardige oplossingen voor de productie en terugwinning van biogene CO2 door middel van innovatieve technologieën die bijdragen aan de energietransitie en het verbeteren van de winstgevendheid van installaties.

Vloeibaarmaking van CO₂

De bio-CO₂die bij de zuivering van biogas
vrijkomt, kan vloeibaar worden gemaakt voor
vervoer naar verbruikslocaties: De injectie van
CO₂ in landbouwkassen, de productie van droog
ijs, de voedselverwerkende industrie, de
chemische industrie, de productie van
koelvloeistoffen…

Principes van de
vloeibaarmakingstechnologie van CO₂ 

 • Compressie en ontvochtiging van afgassen
  van biogaszuivering

 • Adsorptiebehandeling van ongewenste stoffen (vluchtige organische verbindingen, zwavelverbindingen, enz.)

 • Vloeibaar maken van CO₂ met terugwinning van niet-condenseerbare gassen waaronder methaan

 • Recycling van niet-condenseerbare gassen naar de biogaszuiveringsinstallatie

 • Opslag van vloeibaar CO₂ .

Voordelen van de
vloebaarmakingstechnologie van CO₂ 

 • Bron van extra inkomsten
 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
 • Volledige terugwinning van methaan uit biogas
 • Units van 150 tot 1000 kg/u aan CO₂
 • Compatibel met onze gamma’s AE-Compact, AE-Membrane en AE-Amine voor biomethaanproductie
 • Compatibel met elke andere vorm van biogasreiniging
 • Operationele flexibiliteit
 • Controlehulpmiddel van de prestaties van de units

Methanisering

Methanisering is een technologie van de toekomst die de productie van methaan uit kooldioxide en waterstof mogelijk maakt.

Voordelen van methanisering:

 • Meer methaan produceren
 • Overweeg injectie van methaan op dezelfde manier als biomethaan dat rechtstreeks uit de zuivering van biogas wordt geproduceerd
 • Eliminatie van broeikasgasemissies (er komen geen afgassen vrij)
 • Terugwinning van alle biogas
 • Bijdrage aan de energietransitie